Build your business with smart financing
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

1. Ugoda w branży modowej

Nasz klient, uznany projektant odzieży kobiecej działający w kraju i za granicą zwrócił się do Majewski Kancelaria Prawna o pomoc w doprowadzeniu do rozwiązania terminowej umowy o współpracy handlowej z zagranicznym kontrahentem. Po zawarciu umowy okazało się, że współpraca dla naszego klienta ma charakter jednostronny i dalsze kontynuowanie umowy będzie wiązało się wyłącznie z poważnymi stratami finansowymi. Umowa została sporządzona w języku angielskim. W umowie, jako prawo właściwe wskazano prawo niemieckie.

Kancelaria przeanalizowała sprawę i przedstawiła możliwe rozwiązania prawne, a także potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji, w przypadku skorzystania z danego rozwiązania. Jednocześnie klientowi doradzono optymalne pod względem prawnym i kosztów rozwiązanie. Zaproponowane rozwiązanie doprowadziło ostatecznie do polubownego rozwiązania terminowej umowy i zredukowania o 75 % roszczeń firmy niemieckiej. Taki sposób załatwienia sprawy w całości usatysfakcjonował naszego klienta.

2. Ugoda w branży konstrukcyjnej

Jeden z naszych klientów zrealizował umowę na dostawę elementów metalowych do Niemiec. Po pewnym czasie od dostawy niemiecki kontrahent stwierdził, że elementy są wadliwe i zażądał zwrotu wynagrodzenia w całości, wymiany elementów na nowe oraz zasygnalizował, że będzie dochodził odszkodowania. Z uwagi na grożące ryzyko odszkodowania, którego wysokość była trudna do oszacowania, klient zwrócił się o pomoc do Majewski Kancelaria Prawna.

Kancelaria zapoznała się ze sprawą, przeanalizowała dokumentację oraz korespondencję oraz dokonała oceny prawnej potencjalnego zagrożenia. Następnie klientowi został zaproponowany sposób działania. Kancelaria aktywnie uczestniczyła przy sporządzaniu korespondencji do kontrahenta. W reakcji na przedstawioną argumentację kontrahent zdecydował się zawrzeć ugodę, która była zgodna z oczekiwaniami klienta oraz definitywnie zamykała kwestię wszystkich roszczeń. Projekt ugody został również sporządzony przez Kancelarię.

Berlin, Poznań, Szczecin, dnia 19.02.2019
MAJEWSKI Kancelaria Prawna