weryfikacja kontrahentów

 • Zakres usług

  Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw na terenie Niemiec w następującym zakresie:

  I. windykacja w Niemczech, usługi inkaso w Niemczech, pozasądowe dochodzenie należności w Niemczech,

  - analiza i weryfikacja roszczeń,

  - opracowywanie i wystosowywanie wezwań do zapłaty,

  - negocjacje w Niemczech z dłużnikami i kontrahentami, osobiste wsparcie w negocjacjach,

  - badanie i weryfikacja kontrahentów w Niemczech,

  - badanie sytuacji finansowej dłużników w Niemczech,

  - korespondencja przedsądowa z dłużnikami w Niemczech,

  II. sądowe dochodzenie roszczeń w Niemczech

  - ocena szans procesowych,

  - doradztwo przy wyborze optymalnego sposobu dochodzenia należności w Niemczech,

  - ustalanie stanu faktycznego oraz stanu prawnego sprawy,

  - reprezentowanie w postępowaniu Mahnverfahren (uproszczone postępowanie dochodzenia należności),

  - reprezentowanie przed niemieckim Sądem,

  - sądowe dochodzenie należności z faktur w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenia w Niemczech za usługi transportowe,

  - sądowe dochodzenie odszkodowań w Niemczech z usług transportowych,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenia za roboty budowlane w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenie z umów zlecenia w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenia z umów o dzieło w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie należności z umów w Niemczech,

  III. prawo upadłościowe w Niemczech:

  - zgłaszanie wierzytelności w Niemczech,

  - dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek GmbH,

  - ustalanie stanu postępowania upadłościowego,

  - badanie akt postępowania upadłościowego,

  - zgłaszanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenia upadłości w terminie lub działania na szkodę wierzycieli oraz reprezentowanie w postępowaniu karnym,

  - monitorowanie postępowania upadłościowego w Niemczech,

  - reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym w Niemczech

  IV. prawo budowlane w Niemczech

  - analiza umów o dzieło oraz o roboty budowlane,

  - zabezpieczenia w umowach o działo oraz o roboty budowlane,

  - weryfikacja zleceniodawcy,

  - wsparcie w negocjacjach oraz w rozwiązywaniu konfliktów,

  - negocjowanie umów o roboty budowlane w Niemczech.

  - doradztwo prawne w niemieckim prawie budowlanym,

  - delegowanie pracowników do Niemiec na roboty budowlane,

  - ustalanie stanu faktycznego,

  - gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby sporu sądowego,

  V. prawo transportowe w Niemczech

  - dochodzenie odszkodowań od firmy spedycyjnej w Niemczech,

  - dochodzenie odszkodowań od przewoźnika w Niemczech,

  - dochodzenie odszkodowań od zleceniodawcy w Niemczech,

  - przedsądowe wyjaśnianie sprawy w przypadku zaistnienia szkody,

  - przedsądowe wyjaśnianie sporów,

  - dochodzenie wynagrodzenia od zleceniodawcy w Niemczech,

  - reprezentowanie polskiego przewoźnika w Niemczech,

  - reprezentowanie pozwanego w Niemczech,

  VI. Prawo spółek oraz prawo handlowe w Niemczech

  - obsługa prawna firm w Niemczech,

  - zakładanie spółek w Niemczech,

  - opracowywanie umów o pracę w Niemczech, w tym kontraktów menadżerskich,

  - rozwiązywanie konfliktów w spółkach,

  - dochodzenie roszczeń wspólników w Niemczech,

  - likwidacja spółek w Niemczech,

  - opracowywanie umów spółek,

  - zarządzanie ryzykiem w spółkach,

  - dochodzenie roszczeń przeciwko spółkom w Niemczech,

  VII. Prawo karne w Niemczech

  - składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,

  - reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w Niemczech,

  - analizowanie spraw karnych w Niemczech,

  - dochodzenia zwrotu zatrzymanych pojazdów w Niemczech,

  VIII. Postępowanie egzekucyjne w Niemczech

  - dochodzenie uznania polskich wyroków w Niemczech,

  - przygotowywanie wniosków  wszczęcie egzekucji w Niemczech,

  - reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w Niemczech,

  - poszukiwanie majątku dłużnika w Niemczech.

 • Zakres usług