Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw na terenie Niemiec w następującym zakresie:

I. windykacja w Niemczech, usługi inkaso w Niemczech, pozasądowe dochodzenie należności w Niemczech,

- analiza i weryfikacja roszczeń,

- opracowywanie i wystosowywanie wezwań do zapłaty,

- negocjacje w Niemczech z dłużnikami i kontrahentami, osobiste wsparcie w negocjacjach,

- badanie i weryfikacja kontrahentów w Niemczech,

- badanie sytuacji finansowej dłużników w Niemczech,

- korespondencja przedsądowa z dłużnikami w Niemczech,

II. sądowe dochodzenie roszczeń w Niemczech

- ocena szans procesowych,

- doradztwo przy wyborze optymalnego sposobu dochodzenia należności w Niemczech,

- ustalanie stanu faktycznego oraz stanu prawnego sprawy,

- reprezentowanie w postępowaniu Mahnverfahren (uproszczone postępowanie dochodzenia należności),

- reprezentowanie przed niemieckim Sądem,

- sądowe dochodzenie należności z faktur w Niemczech,

- sądowe dochodzenie wynagrodzenia w Niemczech za usługi transportowe,

- sądowe dochodzenie odszkodowań w Niemczech z usług transportowych,

- sądowe dochodzenie wynagrodzenia za roboty budowlane w Niemczech,

- sądowe dochodzenie wynagrodzenie z umów zlecenia w Niemczech,

- sądowe dochodzenie wynagrodzenia z umów o dzieło w Niemczech,

- sądowe dochodzenie należności z umów w Niemczech,

III. prawo upadłościowe w Niemczech:

- zgłaszanie wierzytelności w Niemczech,

- dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek GmbH,

- ustalanie stanu postępowania upadłościowego,

- badanie akt postępowania upadłościowego,

- zgłaszanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenia upadłości w terminie lub działania na szkodę wierzycieli oraz reprezentowanie w postępowaniu karnym,

- monitorowanie postępowania upadłościowego w Niemczech,

- reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym w Niemczech

IV. prawo budowlane w Niemczech

- analiza umów o dzieło oraz o roboty budowlane,

- zabezpieczenia w umowach o działo oraz o roboty budowlane,

- weryfikacja zleceniodawcy,

- wsparcie w negocjacjach oraz w rozwiązywaniu konfliktów,

- negocjowanie umów o roboty budowlane w Niemczech.

- doradztwo prawne w niemieckim prawie budowlanym,

- delegowanie pracowników do Niemiec na roboty budowlane,

- ustalanie stanu faktycznego,

- gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby sporu sądowego,

V. prawo transportowe w Niemczech

- dochodzenie odszkodowań od firmy spedycyjnej w Niemczech,

- dochodzenie odszkodowań od przewoźnika w Niemczech,

- dochodzenie odszkodowań od zleceniodawcy w Niemczech,

- przedsądowe wyjaśnianie sprawy w przypadku zaistnienia szkody,

- przedsądowe wyjaśnianie sporów,

- dochodzenie wynagrodzenia od zleceniodawcy w Niemczech,

- reprezentowanie polskiego przewoźnika w Niemczech,

- reprezentowanie pozwanego w Niemczech,

VI. Prawo spółek oraz prawo handlowe w Niemczech

- obsługa prawna firm w Niemczech,

- zakładanie spółek w Niemczech,

- opracowywanie umów o pracę w Niemczech, w tym kontraktów menadżerskich,

- rozwiązywanie konfliktów w spółkach,

- dochodzenie roszczeń wspólników w Niemczech,

- likwidacja spółek w Niemczech,

- opracowywanie umów spółek,

- zarządzanie ryzykiem w spółkach,

- dochodzenie roszczeń przeciwko spółkom w Niemczech,

VII. Prawo karne w Niemczech

- składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,

- reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w Niemczech,

- analizowanie spraw karnych w Niemczech,

- dochodzenia zwrotu zatrzymanych pojazdów w Niemczech,

VIII. Postępowanie egzekucyjne w Niemczech

- dochodzenie uznania polskich wyroków w Niemczech,

- przygotowywanie wniosków  wszczęcie egzekucji w Niemczech,

- reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w Niemczech,

- poszukiwanie majątku dłużnika w Niemczech.